Home คดีอาญา ตำรวจล่อซื้อ ยาบ้า เป็นการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยมิชอบหรือไม่

ตำรวจล่อซื้อ ยาบ้า เป็นการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยมิชอบหรือไม่

8695

คำถาม การที่เจ้าพนักงานตำรวจล่อซื้อเมทแอมเฟตามีน เป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยได้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 961-962/2555

การที่เจ้าพนักงานตำรวจใช้ ผ. ไปล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยที่ 1 ซึ่งมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอยู่แล้ว และก่อนหน้านี้ ผ. ก็เคยซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยที่ 1 จำนวน 100 เม็ด และถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมได้ การล่อซื้อดังกล่าวเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 ที่ได้กระทำอยู่แล้วมิได้ล่อซื้อหรือชักจูงใจให้จำเลยที่ 1 กระทำความผิดอาญาที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความผิดมาก่อน การกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจเป็นเพียงวิธีการเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยที่ 1 และเป็นการขยายผลในการปราบปราม มิใช่เป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 4417/2548,8187/2543,59/2542,270/2542 วินิจฉัยเช่นกัน)

สรุป ไม่ใช่การแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ  ตำรวจสามารถกระทำได้

มีปัญหาคดียาเสพติด ปรึกษาทนายกฤษดา

089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments