เมาแล้วขับประกันคุ้มครองอย่างไร

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว เราต้องมาดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร แล้วถ้าเกิดจากการดื่มสุรา เมาแล้วขับ บ.ประกันภัยยังจะได้รับความคุ้มครองจากประกันรถภาคสมัครใจ หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ หรือไม่

ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยภาคสมัครใจที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แล้วเกิดอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ทั้งในส่วนความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย และในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ในส่วนความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายไปก่อน และไปเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายไปจากผู้ขับขี่ในภายหลัง

ส่วนของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ยังคงให้ความคุ้มครอง ไม่ว่าคุณจะเมาแล้วขับ ไม่มีใบขับขี่ หรือ ทำผิดกฎจารจรอื่นๆ ก็ตาม และก่อนขับรถทุกทุกครั้ง คุณต้องเช็คให้ดีว่า พ.ร.บ. รถของคุณได้ต่ออายุการใช้งานแล้ว

อีกทั้ง หากคุณดื่มสุรา หรือของมึนเมา ไม่ว่าจะดื่มน้อย หรือมาก ก็ไม่ควรใช้รถ นอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้ว ยังสร้างความเดือดร้อนให้คนที่ใช้รถ ใช้ถนน ร่วมกับคุณอีกด้วย

ติดต่อสำนักงาน SCLLAW 0917127444
ID LINE : SCLLAW.IN.TH

ทนายอธิป

Facebook Comments