Home ทั้งหมด ทนายความต้องมี รวมแบบฟอร์มยิ่นฟ้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-filing system2) update2563

ทนายความต้องมี รวมแบบฟอร์มยิ่นฟ้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-filing system2) update2563

6797
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์มดาวน์โหลด
 คดีผู้บริโภค
 1.  คำฟ้อง  ดาวน์โหลด
 2.  คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค  ดาวน์โหลด
 3.  ใบแต่งทนายความ  ดาวน์โหลด
 4.  บัญชีพยาน แบบ ๑๕  ดาวน์โหลด
 5.  บัญชีพยาน แบบ ๑๕ ทวิ  ดาวน์โหลด
 6.  คำร้อง-คำแถลง-คำขอ  ดาวน์โหลด
 7.  หมายเรียกจำเลย  ดาวน์โหลด
 8.  ใบรับหมายเรียก  ดาวน์โหลด
 9.  อื่นๆ  ดาวน์โหลด
 คดีแพ่งสามัญ
 1.  คำฟ้อง  ดาวน์โหลด
 2.  คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง  ดาวน์โหลด
 3.  ใบแต่งทนายความ  ดาวน์โหลด
 4.  บัญชีพยาน แบบ ๑๕  ดาวน์โหลด
 5.  คำแถลงขอปิดหมายพร้อมเอกสารหลักฐานที่อยู่จำเลย  ดาวน์โหลด
 6.  หมายเรียกจำเลย  ดาวน์โหลด
 7.  คำแถลงขออ้างเอกสารท้ายคำฟ้อง  ดาวน์โหลด
คดีแพ่งสามัญมโนสาเร่
 1.  คำฟ้อง  ดาวน์โหลด
 2.  คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง  ดาวน์โหลด
 3.  ใบแต่งทนายความ  ดาวน์โหลด
 4.  บัญชีพยาน แบบ ๑๕  ดาวน์โหลด
 5.  คำแถลงขอปิดหมายพร้อมเอกสารหลักฐานที่อยู่จำเลย  ดาวน์โหลด
 6.  หมายเรียกคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก  ดาวน์โหลด
 คดีจัดการมรดก
 1.  คำร้อง  ดาวน์โหลด
 2.  ใบแต่งทนายความ  ดาวน์โหลด
 3.  ใบมอบฉันทะ  ดาวน์โหลด
 4.  บัญชีพยาน แบบ ๑๕  ดาวน์โหลด
 5.  บัญชีพยาน แบบ ๑๕ ทวิ  ดาวน์โหลด

ปรึกษาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments