คำพิพากษาฎีกาที่ 6281/2550

จำเลยทำสัญญากู้และสัญญาจำนำกับธนาคารโจทก์เนื่องมาจากจำเลยบริหารงานในบริษัท ส. ผิดพลาดและขาดทุนจนต้องขอร้องให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเข้ามาดำเนินการแก้ไข โดยมีข้อตกลงให้จำเลยนำเงินส่วนตัวมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทที่จำเลยบริหารงานผิดพลาด ดังนี้ แม้จะมีการบีบบังคับหรือข่มขู่จากโจทก์ว่าจะดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยหรือจะปิดบริษัท หากจำเลยไม่ยอมทำสัญญากู้เงินและสัญญาจำนำกับโจทก์ก็เป็นเพียงการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมตาม ป.พ.พ. มาตรา 165 วรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ตามกฎหมายที่จะทำให้สัญญากู้เงินและสัญญาจำนำระหว่างโจทก์กับจำเลยตกเป็นโมฆียะ

คำพิพากษาฎีกาที่ 380/2523

ขู่ว่าจะฟ้องคดีแพ่งต่อศาลเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามที่เป็นหนี้ เป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ลูกหนี้กลัวว่าจะถูกฟ้องเสียชื่อเสียงก็ยอมทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ สัญญานั้นไม่เป็นโมฆียะ

สรุป

การขู่ว่าจะดำเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่ง ถือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริต

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments