Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เข้าประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายกสภาทนายความ เข้าประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1739

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์ เข้าประชุมวิพากษ์ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) กัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ.

Facebook Comments