ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 72 ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

มาตรา 80 ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด
ผู้ใดพยายามกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี

คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 1021/2562

จำเลยใช้มีดพร้าฟันโจทก์ร่วมหลายครั้งโดยแรงจึงทำให้มีบาดแผลลึกถึงกระดูกและกะโหลกศีรษะและยังทำให้เส้นประสาทขาด สำหรับกรณีศีรษะถือเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย การที่จำเลยใช้มีดพร้าขนาดใหญ่เช่นนี้ฟันโจทก์ร่วมจนทำให้มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะบริเวณท้ายทอยลึกถึงกระโหลกศรีษะ จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าโจทก์ย่อมได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม เมื่อโจทก์ร่วมไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น

โจทก์ร่วมเขียนจดหมายไปถึงจำเลยโดยมีข้อความบางตอนว่า “ไอ้สิ้นคิด สมองหมา ปัญญาควาย…อย่ามุดหัวอยู่แต่ให้ผ้าถุงเมียให้มากนัก…มึงมีปัญญาแค่ลักเล็กขโมยน้อยเท่านั้นแหละ” ก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์คดีนี้นานก่า 7 เดือน จำเลยจึงไม่อาจอ้างว่ามีความโมโหสะสมอยู่ได้ และแม้ในวันกิดเหตุโจทก์ร่วมมาด่าจำเลยก่อนว่า “ไอ้เย็ดแม่ ควาย ไอ้ชิงหมาเกิด ไม่รับผิดชอบ” และ ชี้หน้าแช่งจำเลยให้ขับรถชนตายก็ตาม แต่ถ้อยคำด่าดังกล่าวเป็นเพียงถ้อยคำที่หยาบคายซึ่งตามปกติวิญญูชนโดยทั่วไปจะไม่กล่าวออกมาเช่นนั้นและไม่ปรากฎว่าหลังจากที่โจทก์ร่วมกล่าวถ้อยคำดังกล่าวในวันเกิดเหตุแล้วโจทก์ร่วมได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อจำเลยก่อนที่จำเลยจะใช้มีดพร้าฟันโจทก์ร่วม การกระทำของโจทก์ร่วมตามที่จำเลยกล่าวอ้างยังไม่ถือว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่อาจอ้างได้ว่าจำเลยใช้มีดพร้าฟันโจทก์ร่วมโดยบันดาลโทสะตามป.อ. มาตรา 72

สรุป

โดนด่า หรือโดนแช่งให้ขับรถชนคนตาย ถ้อยคำด่าดังกล่าวเป็นเพียงถ้อยคำที่หยาบคาย การที่จำเลยจึงใช้มีดฟันโจทก์ จำเลยจะอ้างบันดาลโทสะไม่ได้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments