คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวที่มีผู้เสียหายหลายคน หากผู้เสียหายคนหนึ่งรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว ไม่ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 คดีสำหรับผู้เสียหายคนอื่นจะขาดอายุความหรือไม่

มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

#คำพิพากษาฎีกาที่ 3085/2537 โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล. ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหายักยอกทรัพย์บริษัท ( ความผิดอันยอมความได้ ) โดยโจทก์มิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยไว้ก่อน ดังนี้ เมื่อใดความว่า #ก่อนที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ ด. ผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์เช่นเดียวกันกับโจทก์ ไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ ด.รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว #คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96

#คำพิพากษาฎีกาที่ 368/2551 แม้ บ. ผู้เช่าซื้อยังชำระราคาค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกดังกล่าวยังเป็นของ ว. ผู้ให้เช่าซื้อ แต่ บ. ก็มีสิทธิ์ครอบครองใช้ประโยชน์จากรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อนั้น และมีหน้าที่ต้องส่งคืนรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อในสภาพเรียบร้อยแก่ ว. ผู้ให้เช่าซื้อ #หากมีกรณีต้องคืน เมื่อจำเลยทั้งสองยักยอกชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไปจาก บ. บ.ยอมได้รับความเสียหายจึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองได้เช่นเดียวกับ ว. เจ้าของรถยนต์บรรทุกดังกล่าว #คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อ บ.รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 แต่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2542 ซึ่งเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว #คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96

สรุป หากมีผู้เสียหายคนอื่น รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดไม่ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน คดีเป็นอันขาดอายุความ

ATHIP SCHUMJINDA
0968247444

Facebook Comments