คำพิพากษาฎีกาที่ 373/2559

จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท ท. เมื่อจำเลยที่ 2 รับเงินค่าเบี้ยประกันที่โจทก์ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัท ท.ไว้จากโจทก์จึงเป็นการรับไว้แทนบริษัท ท. เพื่อนำไปมอบให้แก่บริษัท ท. เงินค่าเบี้ยประกันภัยจึงตกเป็นของบริษัท ท. แล้ว การที่จำเลยที่ 2 เบียดบังเอาเงินดังกล่าวไปเป็นของตนเองตามที่โจทก์ฟ้อง บริษัท ท. เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (4) โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2

สรุป

การที่ตัวแทนประกันชีวิต รับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตจากผู้เอาประกัน แล้วตัวแทนเบียดบังเอาเงินเบี้ยประกันไป ถือว่าตัวแทนยักยอกเงินบริษัท ดังนี้ บริษัทเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานยักยอก ผู้เอาประกันภัยไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานนี้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments