กรณีนี้ยังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติ และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการขับขี่รถยนต์แล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานว่ามีใบขับขี่จริง

ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยจะเคลมและคุ้มครองให้ตามเงื่อนไขของประกันแต่ละประเภท ตามที่เราได้ทำประกันไว้ แต่หากไม่มีใบขับขี่ ประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง แต่จะคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น ส่วนรถของผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าซ่อมเอง

หากเราเป็นฝ่ายถูกแต่ไม่มีใบขับขี่และไม่ว่าเราจะมีประกันหรือไม่มี ทางบริษัทประกันภัยของคู่กรณีจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าซ่อมรถให้เรา

นอกจากนี้การขับขี่รถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ดังนี้

ขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่ หรือไม่เคยทำใบขับขี่ จะมีโทษปรับจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 64 “ผู้ใดขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกติดตัวขณะขับขี่ จะมีความผิดข้อหาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ที่จะแสดงได้ทันที มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ไม่พกใบขับขี่ เพราะใบขับขี่ถูกยึด สามารถแสดงใบสั่งต่อตำรวจได้และจะไม่โดนปรับ แต่ใช้ได้ไม่เกิน 7 วัน ถ้าเกินกว่านั้น ใบสั่งนั้นจะไม่มีผล และอาจจะโดนปรับข้อหาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ที่จะแสดงได้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

กล่าวโดยสรุป

เกิดเหตุใบขับขี่หมดอายุยังสามารถได้รับความคุ้มครองตามปกติ และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ เพราะถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถในการขับขี่รถยนต์แล้ว โดยต้องแสดงหลักฐานว่ามีใบขับขี่จริง

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments