Home คดีอาญา มอบเงินสินบนใต้โต๊ะ อ้างว่าช่วยเหลือให้สอบรับราชการได้ ถือเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่

มอบเงินสินบนใต้โต๊ะ อ้างว่าช่วยเหลือให้สอบรับราชการได้ ถือเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่

14356

คำถาม

มอบเงินสินบนใต้โต๊ะ อ้างว่าช่วยเหลือให้สอบรับราชการได้ ถือเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2077/2560

โจทก์มอบเงิน 300,000 บาท ให้แก่จำเลย เพราะจำเลยอ้างว่าจะนำไปให้เจ้าพนักงานตำรวจยศระดับพลตำรวจตรี 2 คน เพื่อช่วยเหลือให้บุตรสาวโจทก์สามารถสอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ซึ่งโจทก์ย่อมจะต้องทราบดีว่าบุตรสาวโจทก์จะเข้ารับราชการตำรวจได้ต้องผ่านการสอบคัดเลือก โดยการสอบคัดเลือกเป็นระเบียบแบบแผนของทางราชการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครสอบได้โดยเสรีและที่สำคัญการจัดการสอบจะต้องยุติธรรมเพื่อที่ทางราชการจะได้คนมีความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน หากมีการช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้สามารถสอบผ่านแสดงว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริต เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำความผิด โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments