Home คดีอาญา ฎีกาใหม่กลับหลัก เงินใต้โต๊ะฝากเข้ารับราชการ ถือเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือไม่ (ฎีกา63)

ฎีกาใหม่กลับหลัก เงินใต้โต๊ะฝากเข้ารับราชการ ถือเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือไม่ (ฎีกา63)

11650

ฎีกาใหม่กลับหลัก เงินใต้โต๊ะฝากเข้ารับราชการ ถือเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยหรือไม่ (ฎีกา63)

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายอาญา ม. 83, 341

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม. 2 (4)

พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมฟังได้ว่า จำเลยกับพวกกล่าวอ้างว่า สามารถช่วยเหลือฝากโจทก์ร่วมเข้าทำงานรับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ได้ อันเป็นความเท็จ ความจริงแล้วจำเลยกับพวกไม่สามารถช่วยเหลือฝากโจทก์ร่วมเข้าทำงานรับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ตามที่กล่าวอ้างได้ โดยการหลอกลวงของจำเลยกับพวกเป็นเหตุให้โจทก์ร่วมหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและมอบเงิน 550,000 บาท ให้จำเลยไปดำเนินการตามที่จำเลยกับพวกกล่าวอ้าง ถือว่าโจทก์ร่วมได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ จึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีในข้อหานี้ได้ ส่วนที่โจทก์ร่วมมอบเงิน 550,000 บาท ให้จำเลยไปนั้นล้วนเกิดขึ้นเพราะถูกจำเลยหลอกลวง ถือไม่ได้ว่าโจทก์ร่วมเป็นผู้ก่อให้จำเลยกระทำความผิด โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยมีสิทธิร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยในความผิดฐานฉ้อโกงได้

สรุป ศาลมองว่าเป็นได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยมีสิทธิร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยในความผิดฐานฉ้อโกงได้

เหตุผลต้องรออ่านในฎีกาเต็มครับ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments