Home คดีครอบครัว ฟ้องหย่าสามีมีชู้ ฟ้องได้หรือไม่มีวิธีการอย่างไร

ฟ้องหย่าสามีมีชู้ ฟ้องได้หรือไม่มีวิธีการอย่างไร

8858

ฟ้องหย่าสามีมีชู้ ฟ้องได้หรือไม่มีวิธีการอย่างไร

ทีมงานทนายกฤษดา ขออนุญาตแนะนำหากกรณีที่สามีคุณมีชู้ สามารถฟ้องหย่า และฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสามีหรือชู้ได้หรือไม่

1.หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

2.ฟ้องหย่าสามีที่มีชู้ต้องเอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนบ้าน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส
 • รูปถ่ายการอยู่กิน
 • พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุหย่า
 • สูติบัตรบุตร
 • หลักฐานหรือตารางรายการสินสมรส
 • หลักฐานที่เกี่ยวกับหนี้สินในระหว่างสมรส
 • หลักฐานค่าเลี้ยงชีพ
 • หลักฐานค่าเลี้ยงดูบุตร

3.นอกจากเหตุที่ฟ้องหย่าสามีที่มีชู้แล้วมีเหตุฟ้องหย่าอื่นอีกหรือไม่

 1. ยกย่องหญิงอื่น/ชายอื่น เป็นชู้หรือมีชู้
 2. ประพฤติชั่ว ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่
  1. ได้รับความอับอาย
  2. ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง
  3. ได้รับความเสียหายเกินควร
 3. ทำร้ายร่างกาย หรือทรมานจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามบุพการี
 4. ทิ้งล้างอีกฝ่ายเกินหนึ่งปี
  1. ถูกจำคุกเกินหนึ่งปี
  2. สมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปี
 5. ถูกศาลสั่งให้สาบสูญ
 6. ไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะเลี้ยงดู หรือทำตนเป็นปฏิปักษ์
 7. วิกลจริตมาเกิน 3 ปี
 8. ผิดฑัณฑ์บนที่เคยตกลงกันไว้เป็นหนังสือ
 9. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 10. ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล

4.มีวิธีการฟ้องหย่าอย่างไรในการฟ้องหย่าสามีที่มีชู้

การฟ้องหย่าสามีที่มีชู้ ทีมงานทนายกฤษดา เคยเขียนคำแนะนำเกี่ยวกับการฟ้องหย่าสามีที่มีชู้

คลิก https://www.lawyers.in.th/2021/01/23/%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2/

5.สรุปฟ้องหย่าสามีที่มีชู้ได้หรือไม่

ฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516(1)

6.ใช้ระยะเวลานานหรือไม่ในการยื่นฟ้องต่อศาล

สามารถติดต่อทีมงานทนายกฤษดา ในการทำเรื่องฟ้องสามีที่ศาล สามารถยื่นเรื่องต่อศาลให้ได้ภายใน ๑ สัปดาห์

7.สามารเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่จากสามีและชู้

สามารถเรียกค่าเสียหายได้ ตามมาตรา 1523

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments