Home คดีครอบครัว โดนจำคุกทั้งหมด ๒๐ ปี แต่โทษแต่ละกระทงไม่ถึง ๕ ปี ต้องห้ามฎีกาหรือไม่

โดนจำคุกทั้งหมด ๒๐ ปี แต่โทษแต่ละกระทงไม่ถึง ๕ ปี ต้องห้ามฎีกาหรือไม่

3305

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา ม. 91 (3)
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม. 218 วรรคหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยรวมทุกกระทงแล้วจำคุก 28 ปี 56 เดือน ตาม ป.อ. มาตรา 91 (3) แต่เมื่อโทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี จึงห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงา่นทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments