สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา ขับรถชนเสาไฟฟ้าบริษัทประกันคุ้มครองหรือไม่ เชิญอ่านได้เลยครับ

ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ขับรถชนเสาไฟฟ้า จนเสาไฟฟ้าเสียหายหรือถึงขั้นรุนแรงจนหักโค่นลงมาทั้งต้น หากเป็นกรณีนี้ผู้ขับขี่ต้องชดใช้ค่าเสียหายบริษัทประกันที่ทำไว้จะให้ความคุ้มครองหรือไม่

การขับรถชนเสาไฟฟ้า ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี แต่เสาไฟฟ้าถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ นั่นก็คือ ของการไฟฟ้า ซึ่งรวมทั้ง การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ขับขี่จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับหน่วยงานดังกล่าว โดยเบื้องต้น จะต้องจ่ายค่าเสาไฟฟ้า ซึ่งจะคิดราคาตามประเภท ขนาด และพื้นที่ในการติดตั้ง ส่วนราคาจะมีตั้งแต่ 10,000 ไปจนถึง 100,000 บาท

บริษัทประกันรถยนต์ประเภทที่คุ้มครอง ได้แก่

ประกันรถยนต์ประเภท 1 บริษัทประกันจะทำการชดใช้ค่าเสียหายทั้งในส่วนของรถยนต์ และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

แต่หากทำประกันรถยนต์ประเภท 2+ ประกันรถยนต์ประเภท 3+ หรือประกันรถยนต์ประเภท 3 จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและความคุ้มครองที่ไม่ครอบคลุมกรณีขับรถชนของหลวงนั่นเอง

กรณีมีแต่ พ.ร.บ. แต่ไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

พ.ร.บ.รถยนต์ คือการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งจะคุ้มครองการรักษาพยาบาลของบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถของเรา แต่ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของรถยนต์ และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ดังนั้น พ.ร.บ.รถยนต์ จึงไม่คุ้มครองกรณีขับชนเสาไฟฟ้า

หมายเหตุ : แต่ถ้าผู้ขับขี่ชนเสาไฟฟ้า เพราะความมึนเมา หรือทำผิดกฎจราจร ก็จะถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม และถ้ามีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ก็จะมีความผิดทางอาญา ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือจำคุกอีกด้วย และถ้าผู้ขับขี่หลบหนีทางหลวงซึ่งเป็นผู้เสียหายจะส่งหนังสือถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ กรณีที่รถยนต์ยังติดสัญญาเช่าซื้อหนังสือจะถูกส่งไปที่บริษัทไฟแนนซ์

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments