สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า ระยะเวลารอคอย ของประกัน COVID คืออะไร เชิญอ่านได้เลยครับ

จากสถานการณ์ปัจจุบันเชื่อว่าทุกท่านต้องได้ยินข่าวสารจากสื่อต่างๆทางทีวี หรือจากการเลื่อนฟีดข่าวใน Facebook เรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ จึงต้องการที่จะซื้อประกันเพื่อที่จะคุ้มครองความเสี่ยง ซึ่งในกรมธรรม์จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน คำถามคือ รออะไร รอทำไม ?

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) หมายถึง ช่วงเวลาที่บริษัทประกันจะไม่คุ้มครอง แม้ผู้เอาประกันจะป่วยเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ก็ไม่สามารถเคลมในช่วงดังกล่าวได้ เนื่องจากบริษัทประกันมีระยะเวลารอคอย ซึ่งจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 60  90 ไปจนถึง 120 วันโดยแต่ละบริษัทประกันจะมีการกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป ถ้าเป็นประกันเกี่ยวกับ COVID ซึ่งเป็นประกันโรคร้ายแรง ส่วนใหญ่อยู่ที่ 14 วัน

คำถามต่อมาทำไมต้องมีระยะเวลารอคอย

เหตุผลที่ต้องมีระยะเวลารอคอย ก็เพราะว่าบริษัทประกันต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะมีคนที่รู้ว่าตัวเองป่วยหรือไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงแล้วมีโอกาสติดเชื้อ แต่ยังไม่ยอมไปตรวจ ไปรักษา จึงมาขอซื้อประกันก่อน แล้วค่อยไปรักษาเพื่อจะได้เบิกเงินจากประกัน ถ้าบริษัทประกันไม่มีระยะเวลารอคอย คนก็จะรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยซื้อประกันกันหมด ซึ่งก็ถือว่าไม่เป็นธรรมกับบริษัทประกัน

ตัวอย่าง การนับวันระยะเวลารอคอย 14 วัน ความคุ้มครองเริ่มวันที่ 1/1/2021 ระยะเวลารอคอย คือ วันที่ 1/1/2021 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1/1/2021 ถึง วันที่ 15/1/2021 เป็นระยะเวลาที่บริษัทไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน

ถ้าไม่ได้รับความคุ้มครอง COVID-19 เนื่องจากเข้าข้อยกเว้น ระยะเวลารอคอย ผู้เอาประกันภัยประสงค์ยกเลิกกรมธรรม์สามารถบอกเลิกได้ โดยคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำประกันไม่ว่าจะเป็นของบริษัทอะไรก็ตามทุกครั้ง ควรศึกษารายละเอียด เงื่อนไขการเอาประกันให้รอบคอบเสียก่อน

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments