สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำในประเด็นที่ว่า ให้บุคคลอื่นเช่ารถและต่อมาถูกยักยอก ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่ หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ

จากสถานการณ์ปัจจุบันเชื่อว่าหลายท่านกำลังตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะตกงาน ลดเงินเดือน หรือรวมไปถึงการเลิกจ้าง ในขณะที่ภาระยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน คอนโด หรือรวมไปถึงรถยนต์ ที่ใช้เดินทางเพื่อความสะดวกในชีวิตประจำวัน จึงต้องดิ้นรนหารายได้ สร้างโอกาสที่จะมีเงินมาส่งค่าบ้าน ค่าคอนโด ค่ารถยนต์ ฯลฯ

บทความที่จะกล่าวถึงนี้คือการนำรถยนต์คันเช่าซื้อไปให้เช่าต่อ เมื่อเห็นว่ารายได้ดีและบวกกับตัวเองก็ไม่ได้ใช้รถยนต์ในทุกๆวัน จึงนำไปปล่อยเช่าเพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งแน่นอนว่ารายได้ในช่วงแรกๆจะดีมากๆ แต่ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือผู้เช่ารถที่น่ารักของเราเริ่มขาดส่งค่าเช่า หรือไม่สามารถติดต่อได้ ท่านจึงได้รับความเสียหายจนต้องไปแจ้งความ“ข้อหายักยอก” จึงทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

การที่ท่านนำรถยนต์ที่ยังผ่อนอยู่(ติดไฟแนนซ์) อยู่แล้วนำรถยนต์คันที่เช่าซื้ออยู่ไปให้เช่าต่อแล้วเกิดสูญหาย หรือถูกยักยอก ความเสี่ยงที่มีอยู่และสำคัญที่สุด”รถยนต์ถูกยักยอก”ท่านที่รถยนต์มีประกันภัยอาจจะคิดว่า ไม่มีปัญหาเพราะได้ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือประเภท 2  เพราะอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

เป็นความคิดที่ถูกต้อง แต่อาจจะไม่ครบถ้วน  เพราะถ้าผู้เอาประกันภัยได้อ่านเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ 2 ซึ่งมีเงื่อนไขให้ความคุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ และเป็นเอกสารที่ทุกบริษัทประกันภัยได้ส่งมอบมาพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย  ท่านจะเห็นว่า มีเงื่อนไขอยู่หลายข้อที่ถือเป็นข้อยกเว้นไม่ได้รับความคุ้มครอง

สำหรับความเสียหายหรือสูญหายของรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยได้นำไปให้เช่า  การนำไปใช้ในลักษณะอย่างนี้  ถ้ารถยนต์เกิดถูกผู้เช่ายักยอกขึ้นมา คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  ซึ่งถือเป็นประกาศนายทะเบียนและมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ได้ตีความในข้อยกเว้นไว้ว่า

“ข้อ 5 การยกเว้นรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหายหรือไฟไหม้อันเกิดจาก

5.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น”

อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า ถ้าการนำรถยนต์ของตนเองไปให้เช่า หรือจำนำแล้วผู้เช่าเกิดยักยอกรถยนต์ของท่านซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยไป ก็ไม่สามารถไปเรียกร้องขอใช้สิทธิรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยไว้ เพราะเข้าข่ายข้อยกเว้นที่ระบุไว้

ถ้าท่านได้นำรถยนต์ไปใช้และในระหว่างการนำรถยนต์ไปใช้รถยนต์มีคนมายืมรถไปแล้วไม่นำมาคืนซึ่งเป็นการสูญหายจากการยักยอก (ต้องไม่ใช่คนที่กรมธรรม์ระบุ เช่า สามี ภรรยา ผู้ค้ำประกัน) บริษัทประกันภัยก็ไม่สามารถปฎิเสธความคุ้มครองได้

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะนำรถยนต์ที่ยังผ่อนอยู่ไปให้เช่า เพราะมีโอกาสสูงที่จะถูกยักยอกแล้ว อาจจะเสี่ยงถูกดำเนินคดีจากบริษัทไฟแนนซ์ด้วยเช่นกัน เพราะการนำรถยนต์ที่ผ่อนชำระอยู่ไปให้เช่า ถือเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาเช่าซื้อ เป็นการยักยอกทรัพย์ของบริษัท ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนมักจะปฏิเสธการรับแจ้งด้วย

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments