Home บทความคดีแพ่ง ออกเช็คเพื่อประกันการจ่ายค่านายหน้า ไม่ใช่เพื่อการชำระหนี้ ผิดอาญาหรือไม่

ออกเช็คเพื่อประกันการจ่ายค่านายหน้า ไม่ใช่เพื่อการชำระหนี้ ผิดอาญาหรือไม่

705

คำถาม

ออกเช็คเพื่อประกันการจ่ายค่านายหน่า ไม่ใช่เพื่อการชำระหนี้ ไม่มีความผิดทางอาญา

คำตอบ

คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๑/๒๕๐๖

จำเลยออกเช็คให้โจทก์เป็นหลักฐานป้องกันการโกงค่านายหน้า โดยตกลงกันว่าถ้าการซื้อขายที่ดินไม่สำเร็จก็เป็นอันยกเลิกเช็ค ต่อมาไม่มีการซื้อขายที่ดินกัน นายหน้าก็ไม่มีสิทธิได้รับค่านายหน้า เช็คพิพาทต้องยกเลิกตามข้อตกลง จำเลยผู้ออกเช็คจึงไม่มีความผิดทางอาญา

สรุป จำเลยผู้ออกเช็คจึงไม่มีความผิดทางอาญา

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานนคร สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ทนายความ
สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ ถนนร่มเกล้า ซอย10 แขวง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์3 ซอย4 (อยู่ระหว่างซอย10 และซอย 8)
บ้านเลขที่ 290/221 โทร 0899811406 ครับ
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.byslaw.com/
Facebook Comments