Home บทความคดีแพ่ง หมิ่นประมาทด้วยเอกสารโดยใช้อีเมล

หมิ่นประมาทด้วยเอกสารโดยใช้อีเมล

2002

หมิ่นประมาทด้วยเอกสารโดยใช้อีเมล

 

คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่ ๒๔๔/๒๕๔๙

หมิ่นประมาท (ม.๓๒๖, ๓๒๘) ป.อ.

 

ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ นาย ศ. กรรมการผู้บริหาร ของโรงพยาบาลได้รับอีเมล (E-mail) ๑ ฉบับจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ระบุผู้ส่งในท้าย

อีเมลฉบับดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชื่อของผู้ต้องหามีข้อความว่า ไม่ได้รับความสะดวก ในการดูแลคนไข้ได้ระบุชื่อของผู้เสียหายเป็นแพทย์เจ้าของไข้ ผู้เสียหายไร้จรรยาบรรณ

ไม่มีมนุษยธรรมและมารยาท โรงพยาบาลต้องการเงินเป็นหลัก ฯลฯ แต่นาย ศ. ไม่ได้ แจ้งให้ผู้เสียหายทราบเพียงแต่ประชุมให้ทราบทั่วกันว่า ให้ปรับปรุงการให้บริการคนไข้ให้ ดียิ่งขึ้น

ต่อมาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ มีผู้ส่งอีเมลมาอีกระบุผู้ส่งบนหัวกระดาษว่า ชื่อ O-PO โดยมีข้อความเหมือนกันกับอีเมลฉบับแรก พนักงานของโรงพยาบาลได้ส่ง อีเมลดังกล่าวให้นาย ศ. และผู้เสียหาย

ซึ่งผู้เสียหายลำดับเหตุการณ์แล้วจำได้ว่าตาม วันเวลาที่กล่าวอ้าง ผู้ต้องหาคือผู้นำมารดามารักษากับตน จึงร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ ผู้ต้องหา ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร

พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบ ไปยังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ศขส.) และศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรทาง เทคโนโลยี (ศตท.) แล้วได้ความว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ส่งอีเมลทั้ง ๒ ฉบับ

ข้างต้นเพราะไม่มีข้อมูลอีเมลพนักงานสอบสวนไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาสอบสวนได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้อง หาตามข้อกล่าวหา และได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาไว้แล้ว

พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาตามข้อกล่าวหาโดยเห็นว่า ไม่มีพยาน หลักฐานยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ส่งอีเมลดังกล่าว

 

สรุป

เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า ผู้ต้องหาเป็นผู้ส่งอีเมลทั้งสองฉบับ ดังกล่าว ประกอบกับเจ้าพนักงานไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า อีเมลทั้งสองฉบับมาจาก ที่ใดใครเป็นผู้ส่ง

คดีจึงมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอพิสูจน์ว่า ผู้ต้องหาได้กระทำความผิด ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารตาม ป.อ. มาตรา ๓๒๒, ๓๒๘

ปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานนคร สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ทนายความ

สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ ถนนร่มเกล้า ซอย10 แขวง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์3 ซอย4 (อยู่ระหว่างซอย10 และซอย 8)
บ้านเลขที่ 290/221 โทร 0899811406 ครับ
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.byslaw.com/

Facebook Comments