Home บทความคดีแพ่ง ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อชำระค่าเช่าซื้องวดที่ก่อนสัญญาเลิกกัน ถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่

ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อชำระค่าเช่าซื้องวดที่ก่อนสัญญาเลิกกัน ถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่

2992

ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อชำระค่าเช่าซื้องวดที่ก่อนสัญญาเลิกกัน ถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่

(คำพิพากษาฎีกาที่ 5128/2540)

ตามที่กล่าวมาแล้วว่าเช็คที่ออกลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดๆ หากสัญญาเช่าซื้อเลิกแล้วต่อกันก่อนที่เช็คฉบับนั้นถึงกำหนดชำระ

เช็คฉบับนั้นก็ไม่มีมูลหนี้ หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คฉบับนั้น จำเลยผู้ออกเช็คก็ไม่มีความผิดทางอาญา

ในทางตรงกันข้ามหากเช็คฉบับที่ชำระค่าเช่าซื้อถึงกำหนดก่อนที่สัญญาเช่าซื้อจะเลิกแล้วต่อกัน ถือว่าเช็คฉบับนั้นมีมูลหนี้และบังคับได้ตามกฎหมาย

หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลย ผู้ออกเช็คมีความผิดทางอาญา เช่น จำเลยออกเช็คชำระค่าเช่าซื้องวดแรก ถือว่าเป็นการ ชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย

เมื่อเช็คถึงกำหนดปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธ การจ่ายเงิน มีผลทำให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกันตามข้อตกลงในสัญญา แต่มูลหนี้ค่าเช่าซื้อตาม

เช็คงวดแรกนั้นถือว่ามีหนี้ต่อกันแล้วตั้งแต่ก่อนเลิกสัญญาเช่าซื้อและหนี้นั้นยังไม่ระงับ จำเลยผู้ออกเช็คมีความผิดทางอาญา

สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ ถนนร่มเกล้า ซอย10 แขวง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์3 ซอย4
บ้านเลขที่ 290/221 โทร 0899811406 ครับ
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.byslaw.com/

Facebook Comments