Home บทความคดีแพ่ง พูดกับตำรวจว่าคุณแกล้งจับผม ผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่

พูดกับตำรวจว่าคุณแกล้งจับผม ผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่

1819

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเสพสุราจนเมาครองสติไม่อยู่ และประพฤติตนวุ่นวายที่ถนนดำรงรักษ์ อันเป็นที่สาธารณะ ร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์ประสบเหตุจะเข้าจับกุม จำเลยพูดว่า “คุณแกล้งจับผม” ขอศาลพิพากษาลงโทษจำเลย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาว่า ข้อหาหมิ่นประมาทตามมาตรา 136 นั้นเห็นว่ายังไม่เป็นความผิด ให้ยกฟ้องเฉพาะข้อหานี้

โจทก์อุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยเสพสุราจนเป็นเหตุให้ตนเมา ครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณ ร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เจ้าพนักงานเข้าจับกุม จำเลยพูดว่า “คุณแกล้งจับผม” คำกล่าวของจำเลยในลักษณะเช่นนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่

พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 อีกกระทงหนึ่ง

  • สรุป
  • จำเลยเสพสุราจนเป็นเหตุให้ตนเมาครองสติไม่ได้ ขณะอยู่ในถนนสาธารณะเจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุม จำเลยพูดว่า “คุณแกล้งจับผม” คำกล่าวของจำเลยในลักษณะเช่นนี้เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่
Facebook Comments