Home บทความคดีแพ่ง สิทธิคดีนำมาฟ้องระงับในความผิดส่วนอาญา คำขอส่วนแพ่งระงับไปด้วยหรือไม่

สิทธิคดีนำมาฟ้องระงับในความผิดส่วนอาญา คำขอส่วนแพ่งระงับไปด้วยหรือไม่

2441

เมื่อสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกระงับไปแล้ว ย่อมทำให้คำขอในส่วนแพ่งของโจทก์ที่ให้จำเลยคืนเงินแก่ผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. มาตรา 43 ตกไปด้วย จึงต้องยกคำขอในส่วนแพ่งของโจทก์เสียด้วย

ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

 

Facebook Comments