Home ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพทนายความ ถูกทำละเมิดทำให้รถบรรทุกที่วิ่งงานขาดรายได้ ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

ถูกทำละเมิดทำให้รถบรรทุกที่วิ่งงานขาดรายได้ ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

728

ถูกทำละเมิดทำให้รถบรรทุกที่วิ่งงานขาดรายได้ ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

  • สรุป
  • รถยนต์บรรทุกของโจทก์ให้เช่าไม่ได้ เพราะการละเมิดของลูกจ้างจำเลยทำให้โจทก์ขาดผลกำไรจากการให้เช่าที่เคยได้รับ อันเป็นค่าเสียหายโดยตรงจากผลแห่งการที่ลูกจ้างจำเลยได้ละเมิดแก่โจทก์ ไม่ใช่ค่าเสียหายพิเศษจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดใช้ค่าเสียหายนี้
Facebook Comments