Home ทั้งหมด ศาลยกฟ้องเพราะร่างฟ้อง ไม่ครบองค์ประกอบ ฟ้องใหม่ เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่

ศาลยกฟ้องเพราะร่างฟ้อง ไม่ครบองค์ประกอบ ฟ้องใหม่ เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่

3812

คดีก่อนศาลพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์บรรยายฟ้องไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕๕ (๕) โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่ คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๕๕/๒๕๖๔

คดีก่อนศาลอุทธรณ์ภาค ๑ วินิจฉัยว่า ความผิดฐานฟ้องเท็จโจทก์ต้องบรรยาย ฟ้องถึงข้อความตามที่อ้างว่าเป็นเท็จ โดยมีความจริงว่าอย่างไรและผู้กระทำทราบว่าความ ที่นำไปฟ้องนั้นเป็นเท็จด้วย แต่โจทก์ทั้งสองไม่ได้บรรยายฟ้องยืนยันข้อเท็จจริงที่เป็นความ จริงด้วยว่าความจริงจำเลยทั้งสองทราบเป็นอย่างดีมาก่อนว่าความที่นำไปฟ้องนั้นเป็นเท็จ ถือว่าฟ้องโจทก์ทั้งสองไม่ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายของจำเลยทั้งสองที่อ้างว่าจำเลย ทั้งสองฟ้องเท็จพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยทั้งสองเข้าใจข้อหาได้ดี จึงเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ ๘ (8) คดีไม่มี มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๗๕ แล้วพิพากษายกฟ้องในความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗๕ นั้น คดีก่อนศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษา ยกฟ้อง เพราะโจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา ๑๕๕ (๕) โดยยังมิได้วินิจฉัยถึงการกระทำของจำเลยทั้งสองตามข้อกล่าวหา ของโจทก์ทั้งสอง จึงถือไม่ได้ว่าเป็นคำพิพากษา

ที่ได้วินิจฉัยในความผิดซึ่งได้ฟ้อง อันจะเป็น เหตุให้สิทธิของโจทก์ทั้งสองที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ ระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๔) ฟ้องโจทก์ทั้งสองคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments