Home ทั้งหมด พยามฆ่าโดยมีพฤติกรรม อุกอาจร้ายแรง สามารถขอศาลรอการลงโทษได้หรือไม่

พยามฆ่าโดยมีพฤติกรรม อุกอาจร้ายแรง สามารถขอศาลรอการลงโทษได้หรือไม่

1832

พยามฆ่าโดยมีพฤติกรรม อุกอาจร้ายแรง สามารถขอศาลรอการลงโทษได้หรือไม่

คดีอาญาที่จำเลยกระทำความผิดอย่างอุกอาจและมีพฤติการณ์ร้ายแรง แม้ปรากฏว่าจำเลยมีเหตุอันควร ปรานีหลายประการ แต่ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษให้แก่จำเลยได้ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกานี้

มีคำพิพากษาศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ดังนี้

พิพากษาศาลฎีกาที่ 8891/2561 การที่จําเลยพยายามฆ่าโดยใช้อาวุธมีดสปาต้าของกลาง ตาม ภาพถ่ายหมาย จ.15 อันเป็นอาวุธมีดขนาดใหญ่ฟันและแทงแผ่นหลังและศีรษะของผู้เสียหายอันเป็นอวัยวะ สําคัญโดยแรงหลายครั้ง จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส

กะโหลกศีรษะส่วนหน้าแตก มีบาดแผลฉีก ขาดบริเวณหน้าผาก หน้าอก และหลัง ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.4 ลักษณะ การกระทําความผิดของจําเลยเป็นไปโดยอุกอาจ

ไม่เคารพยําเกรงต่อกฎหมาย พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่อง ร้ายแรง กระทบต่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม แม้จําเลยไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน หรือมีภาระต้อง อุปการะเลี้ยงดูบุตร

หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจโดยผู้เสียหายไม่ติดใจดําเนินคดีแก่จําเลย แล้วก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังเพื่อรอการลงโทษจําคุกให้แก่จำเลย

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments