Home ทริบเทคนิค/บทความ คำแนะนำจากผู้พิพากษา เข้าห้องสอบแล้วเขียนอะไร

คำแนะนำจากผู้พิพากษา เข้าห้องสอบแล้วเขียนอะไร

2899

 

 

[poll id=”3″]

ใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง  อ่านหนังสือมาเยอะ คิดว่าเข้าใจกฎหมายพอสมควร อ่านข้อสอบแล้วก็คิดว่า ตอบได้ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนยังไง เขียนไปก็วนไปวนมา กลับมาที่เดิม รู้ว่าเขียนได้ไม่ดี แต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไง  นั่นอาจเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราเข้าใจกับสิ่งที่ทำเราลงมือทำเองเป็นคนละเรื่องกัน เพราะคนเรามีสมองส่วนที่ทำหน้าที่เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส หรือเรียกว่า อินพุต เช่น (การที่เราอ่านหนังสือเยอะๆ มีความรู้มากมายผ่านเข้ามาในสมอง การฟัง คำบรรยาย ฟังข่าว)และสมองส่วนที่ที่เรียนรู้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว หรือเรียกว่า เอาต์พุต  (เช่น การพูด การเขียน) ไม่ได้เชื่อมโยงกัน  เนื่องจาก   ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะ รับความรู้ โดยการอ่าน การฟัง ทำให้มีเรามีข้อมูลในสมองมากมาย แต่เราไม่เคยถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ โดย การพูด หรือเขียนสิ่งที่เรารับรู้มา ทำให้ ข้อมูลที่เรามีอยู่ไม่เป็นระบบ และไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ออกไปได้

วิธีแก้ไข คือ เราต้อง ทำให้สมองในส่วน อินพุต กับเอาต์พุต สมดุล กัน ด้วยวิธีง่ายคือ ไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือ บทความ ข่าว  หรือฟังคนอื่นพูด เรื่องอะไรก็ตาม    ให้ถามตัวเองในใจ หรือออกเสียงก็ได้ (ถ้าไม่กลัวคนอื่นหาว่าบ้า) ว่า หัวข้อที่เราอ่าน หรือฟัง นั้น ประเด็นสำคัญคืออะไร ผู้พูดหรือผู้เขียน ต้องการสื่ออะไร ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่เราเคยรู้มาก่อนหรือไม่ มีความเหมือนหรือแตกต่างกับเรื่องที่เคยรู้อย่างไร  เรามีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร  เป็นประเด็นที่น่าสนใจหรือไม่  เพราะอะไร จากนั้น ก็ สรุปใจความสำคัญแล้วพูดกับตัวเองในใจดังๆ  หรือถามคนพูดว่า สิ่งที่คุณต้องการสื่อ หมายถึง……… แบบนี้ใช่มั้ย หรือเขียน ใจความสำคัญนั้น ลงในสมุด

หากเราเห็นว่าเรื่องนั้นน่าสนใจและเราไม่รู้มาก่อน ก็นำมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการนำมาทบทวนก่อนสอบ ถ้าเราได้ทบทวน สรุปใจความสำคัญเรื่องต่างๆที่เราทำขึ้นตามความเข้าใจของตัวเอง บ่อย จะทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องนั้นมากขึ้น

โดยพื้นฐานของการทำแบบนี้ได้ เราต้องมีสมาธิ จึงจะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ  และสรุปออกมาเป็นภาษาของตัวเองได้ ถ้าเรามีสมาธิดี การคิด การอ่าน การเขียน การพูด ศึกษาเรียนรู้ ก็จะเข้าใจได้ง่าย เข้าใจอะไรได้อย่างรวดเร็ว รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลที่สำคัญ สอบผ่าน:)

 

วิธีสร้างสมาธิ คือ การสวดพระคาถาชินบัญชร วันละ เก้า จบ เมื่อสวดจบแล้วก็ตั้งจิตอธิฐาน ขอในสิ่งที่อยากได้เป็นตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะทำเป้าหมายของเราให้สำเร็จ เราอยากได้สิ่งใด เราต้องได้สิ่งนั้น ถ้าเราอยากได้มันจริงๆ (you will get it if you really want it)

 

ป.ล. หากใครสนใจวิธีการพัฒนาสมองในส่วนเอาต์พุต เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีได้อย่างมีประสิทธิ และสอบผ่านทุกสนาม  แนะนำให้อ่านหนังสือ “ความลับของสมอง ทำงานอย่างไรให้สมองมีความสุข” เขียนโดย Kenichiro Mogi  แปลโดย ดร.บัณฑิต โรจน์อารยนันท์ มีขายที่ร้านซีเอ็ด

จะว่าไปแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เปิดเพจนี้ขึ้นมาก็มาจากหนังสือเล่มนี้แหละ ที่ทำให้รู้สึกอยากถ่ายทอด สิ่งดีๆ ที่เราเคยอ่านเคยฟัง มา ให้ทุกคนได้อ่าน เป็นการเก็บรักษาประสบการณ์ของตัวเอง ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นได้ และจากการส่งเอาต์พุตออกไปทำให้เราได้ทบทวนความsหมายของประสบการณ์นั้น อีกครั้งและนำไปปรับกับวิถีชีวิตของตัวเอง เป็นการส่งเสริมให้เราคิดถึงแต่สิ่งดีๆ เพราะการเขียนในเพจมีคนอ่าน เราก็ต้องพยายามเขียนให้ดีที่สุด เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้น

 

เครดิต https://www.facebook.com/notes/ธรรมมะกับกฎหมาย/

Facebook Comments