Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ประกาศ ห้ามนำบารากู่/บุหรี่ไฟฟ้า เข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศ ห้ามนำบารากู่/บุหรี่ไฟฟ้า เข้ามาในราชอาณาจักร

2813

 

ประกาศ กระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดให้บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๗

อ่านประกาศคลิกเพื่ออ่าน

 

Facebook Comments