Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ทำไมต้องร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

ทำไมต้องร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

5323

image
มรดก คือ ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย ทรัพย์สินทุกชนิดตลอดจน ทั้งสิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบต่างๆของผู้ตายเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตาย

หลักคือ ถ้าผู้ตายไม่มีทรัพย์สมบัติ อะไรใดๆ ที่เป็นมรดกแล้วก็ถือว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

หากผู้ตายมีทรัพย์มรดก แล้ว ค่อยไปดูว่า มรดกที่ตกทอดมาถึงทายาทนั้นคือทรัพย์อะไร มีเหตุขัดข้องในการจัดการกับมรดกนั้นหรือไม่ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องก็ไม่จำเป็นต้องมาร้องตั้งผู้จัดการมรดก เช่น ผู้ตายมีแค่ แก้ว แหวน เงินทอง สร้อยคอ พระพุทธรูป ซึ่งทายาทก็สามารถจัดการแบ่งทรัพย์มรดกกันได้เองเลยโดยไม่ต้องตั้งผู้จัดการมรดก

แต่ถ้าทรัพย์มรดกที่จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เช่น บ้าน คอนโด โฉนดที่ดิน เจ้าหน้าที่จะไม่ยอมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์จากเจ้ามรดกไปยังทายาทถือว่ามีเหตุขัดข้อง ทายาทจึงต้องไปร้องขอศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตายก่อนแล้วค่อยมาดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป

Facebook Comments