Home ข่าวการสอบเนติบัณฑิต เด็กอายุต่ำกว่า 15 มาหาที่ห้องและกลับบ้านเอง ผิดพรากผู้เยาว์หรือไม่

เด็กอายุต่ำกว่า 15 มาหาที่ห้องและกลับบ้านเอง ผิดพรากผู้เยาว์หรือไม่

2886

 

คำถาม

เด็กอายุต่ำกว่า 15 มาหาที่ห้อง และสามารถกลับบ้านเองได้ เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์หรือไม่

คำตอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 19958/2555
ความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลตาม ป.อ. มาตรา 317 แม้จะมุ่งคุ้มครองมิให้ผู้ใดมาก่อการรบกวน หรือกระทำการใด ๆ อันจะกระทบต่ออำนาจปกครองของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก แต่กรณีจะเป็นความผิดดังกล่าวได้จะต้องมีการกระทำที่เป็นการพราก ซึ่งหมายถึงการพาไปเสียประกอบด้วย การที่เด็กทั้งห้ามาที่ห้องพักของจำเลยด้วยความสมัครใจ จำเลยไม่เคยเป็นผู้พามา และเด็กทั้งห้าสามารถกลับบ้านของตนเองได้เสมอหากต้องการเช่นนั้น เช่นนี้จำเลยจึงมิได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการพรากเด็กทั้งห้าไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล จำเลยย่อมไม่มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสาม 

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความโทรปรึกษาทนายกฤษดา

0999170039

IMG_9148.JPG

Facebook Comments