Home คดีแพ่ง ข้อควรรู้เวลารถโดนชนท้าย !!!

ข้อควรรู้เวลารถโดนชนท้าย !!!

19992

ข้อเท็จจริง
เหตุเกิดที่ด่านตรวจบนถนน ซึ่งขณะนั้นมีรถกำลังชะลออยู่สามคัน โดยรถของบิดาผู้ร้องเป็นคันที่สาม แล้วมีรถเก๋งอีกคัน(คันที่สี่)ชนเข้าที่ท้ายรถของบิดาผู้ร้อง เป็นเหตุให้รถบิดาผู้ร้องไปชนรถคันที่สอง ส่วนรถคันที่สองก็ไปชนรถคันที่หนึ่ง ซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย จากการเจราเบื้องต้น เจ้าของรถคันที่สี่ไม่ยอมรับว่าตนเองชนอีกทั้งยังบอกว่า รถทั้งสามคันชันกันอยู่ก่อนแล้ว ขณะนี้รถทั้งหมดอยู่ที่โรงพัก รถคันที่สามของบิดาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

ประเด็นคำถาม
1.ควรจะจัดการอย่างไรกับรถคนที่สี่ที่มาชน
2.รถคันที่หนึ่งและสองต้องเรียกค่าเสียหายจากรถคันใด
3.กรณีรถทั้งสามคันถูกชนท้าย แต่ได้รับความเสียหายทั้งตัวเครื่องด้านหน้าด้วย แต่เจ้าของรถยนต์คันที่สี่บอกจะชนใช้ค่าเสียหายแค่ส่วนท้ายที่ตนเป็นคนชน เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดได้หรือไม่ รวมทั้งจะเรียกค่ารักษาพยาบาลสำหรับมารดาที่นั่งรถไปกับบิดาในขณะเกิดเหตุด้วยได้หรือไม่

ประเด็นคำตอบ

ข้อกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420
ประเด็นที่ 1 ที่ 2 เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ในขณะเกิดเหตุแล้ว บริเวณนั้นเป็นด่านตรวจซึ่งตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ขับขี่แล้วต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นด้วยการลดความเร็วของรถ  การที่รถทั้งสามคันได้ชะลอความเร็วเนื่องจากขับมาถึงด่านตรวจย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้ความระมัดระวังในการขับขี่แล้ว  แต่การที่รถคันที่สี่มาชนท้าย หากขับมาด้วยความเร็วแล้วไม่ใช้ความระมัดระวังตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งหากรถคันที่สี่อาจชะลอความเร็วได้ แต่ไม่ใช้ความระมัดระวังชะลอความเร็ว ย่อมเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อรถทั้งสามคันที่อยู่ด้านหน้า เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของรถคันที่สี่
ประเด็นที่ 3 เมื่อรถยนต์คนที่ 4 ประมาทเลินเล่อแล้ว ผู้ขับรถยนต์คันที่ 4 จึงต้องรับผิดในความเสียหายทั้งหมดซึ่งเป็นค่าซ่อมรถทั้งสามคัน ส่วนค่ารักษาพยาบาลสำหรับมารดาผู้ร้องนั้น ผู้ขับขี่รถยนต์คนที่ 4 ก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันเพราะเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากความประมาทของตน

มีปัญเกี่ยวกับคดีความโทรปรึกษาทนายกฤษดา

089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

Facebook Comments