Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ จอดรถที่ลานจอดรถโรงแรม หากรถหายโรงแรมต้องรับผิดหรือไม่

จอดรถที่ลานจอดรถโรงแรม หากรถหายโรงแรมต้องรับผิดหรือไม่

4190

 

คำถาม

จอดรถที่ลานจอดรถโรงแรม โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอยู่ลานจอด หากรถหายโรงแรมต้องรับผิดหรือไม่

คำตอบ เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่  ๑๐๙๔๖/๒๕๕๗ การที่จำเลยที่ ๒ จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ ประจำอยู่บริเวณลานจอดรถของโรงแรมจำเลยที่ ๒ ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจะดูแลจัดให้รถยนต์ของผู้ที่เข้าพักในโรงแรมของจำเลยที่ ๒ จอดรถ และคอยแจ้งผู้เข้าพักว่ามีห้องว่างหรือไม่ การกระทำดังกล่าวของจำเลยที่ ๒ ย่อทำให้ผู้เข้าพักโรงแรมของจำเลยที่ ๒ เข้าใจว่าาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภับของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๒ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยมิให้มีการจารกรรมรถยนต์ของผู้เข้าพักแทนจำเลยที่ ๒ ฉะนั้นจำเลยที่ ๒ ในฐานะตัวการตัวแทนและเจ้าของสำนักโรงแรมจึงต้องรับผิดในความสูญหายอันเกิดแต่ทรัพย์สินของแขกอาศัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๗ ประกอบ ๔๒๕ และ ๖๔๗

สรุปโรงแรมต้องรับผิด

ปรึกษาคดีความและอรรถคดี

โทร0999170039 ทนายกฤษดา

IMG_0548-0

Facebook Comments