Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ทายาทคนหนึ่งทำสัญญาประนีประนอมในศาลกับเจ้าหนี้ เมื่อทายาทอื่นไม่ปฏิบัติตามต้องรับผิดในฐานะส่วนตัวหรือไม่

ทายาทคนหนึ่งทำสัญญาประนีประนอมในศาลกับเจ้าหนี้ เมื่อทายาทอื่นไม่ปฏิบัติตามต้องรับผิดในฐานะส่วนตัวหรือไม่

4461

คำถาม
ทายาทคนหนึ่งทำสัญญาประนีประนอมในศาลกับเจ้าหนี้ เมื่อทายาทอื่นไม่ปฏิบัติตามต้องรับผิดในฐานะส่วนตัวหรือไม่
คำตอบเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5529/2548

โจทก์ฟ้องผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 ในฐานะทายาทโดยธรรมและเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของ พ. ผู้ตายให้รับผิดชำระค่าเสียหายจากการละเมิดของ พ. ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นกรณีที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องต่อกองมรกดของ พ. ความรับผิดของผู้ร้องตามคำฟ้องเป็นความรับผิดในฐานะทายาทโดยธรรมของ พ. มิใช่ในฐานะส่วนตัว แม้ผู้ร้องจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ในคดีนี้ ก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้ร้องต้องรับผิดต่อโจทก์เป็นการส่วนตัว เมื่อที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ร้องมิใช่ทรัพย์สินในกองมรดกของ พ. โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับคดีเอากับที่ดินดังกล่าว

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา
0999170039
IMG_0548

Facebook Comments