Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ทางแก้เจ้าหนี้ แก้เผ็ดกรณีลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คไม่ลงวันที่

ทางแก้เจ้าหนี้ แก้เผ็ดกรณีลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คไม่ลงวันที่

10026

แก้เผ็ดลูกหนี้

ทุกวันนี้ มีลูกหนี้จำนวนมาก พอรู้กฎหมาย สั่งจ่ายเช็คทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินพอชำระในบัญชี แบบไม่ใส่วันที่ โดยที่ไม่ได้คิดว่าการชำระเช็คดังกล่าวเมื่อเจ้าหนี้นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บแล้วจะมีเงินเพียงพอให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหรือไม่ ซึ่งมีคำพิพากษาฎีกายืนยันมากมายว่าการกระทำดังกล่าว ไม่เป็นความผิดอาญาตามพรบ.การใช้เช็คฯ

ซึ่งวันนี้ทางผู้เขียนจะมาแนะนำทางแก้ของเจ้าหนี้แก้เผ็ดกับลูกหนี้รู้มาก กรณีสั่งจ่ยเช็คไม่ลงวันที่ดังนี้

ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยตัดสินไว้คำพิพากษามีรายละเอียดดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5645/2544

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

 

จำเลย ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์ร่วม โดยส่งมอบเช็คให้ อ. พนักงานของโจทก์ร่วมในทันทีที่จำเลยลงลายมือชื่อสั่งจ่าย เมื่อ อ. รับเช็คแล้วได้กรอกจำนวนเงินและวัน เดือน ปี ที่ออกเช็คลงในเช็คต่อหน้าจำเลยและโดยความยินยอมของจำเลย แม้จำเลยเพียงแต่ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค แต่รายการดังกล่าว จำเลยหาจำต้องเป็นผู้เขียนลงไว้ด้วยลายมือของจำเลยเองไม่ ถือได้ว่าเป็นการออกเช็คที่สมบูรณ์แล้วเมื่อจำเลยเป็นผู้ออกเช็ค และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4

สรุป ทางแก้ของเจ้าหนี้ผู้รับชำระเช็คที่ลูกหนี้สั่งจ่ายไม่ลงวันที เมื่อได้รับเช็คแล้วกรอกวันที่ต่อหน้า ลูกหนี้โดยลูกหนี้ยินยอม ทำให้จากเดิมที่ลูกนี้ไม่มีความผิดจะหลายเป็นมีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5645/2544 ฉบับเต็ม

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับเรืองเช็คปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0999170039

IMG_0548-0

 

Facebook Comments