Home คดีอาญา นำแฟลชไดร์ฟเปล่าไปขโมยข้อมูลในเครื่อง ถือเป็นความผิดลักทรัพย์หรือไม่

นำแฟลชไดร์ฟเปล่าไปขโมยข้อมูลในเครื่อง ถือเป็นความผิดลักทรัพย์หรือไม่

26845

คำถาม

นำแฟลชไดร์ฟเปล่าไปคัดลอกข้อมูลในเครื่อง ถือเป็นความผิดลักทรัพย์หรือไม่

คำตอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5161/2547

ข้อมูล ตามพจนานุกรมให้ความหมายว่า “ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ” ส่วนข้อเท็จจริงหมายความว่า “ข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง” ดังนั้น ข้อมูลจึงไม่นับเป็นวัตถุมีรูปร่าง สำหรับตัวอักษร ภาพ แผนผัง และตราสารเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดความหมายของข้อมูลออกจากแผ่นบันทึกข้อมูลโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ มิใช่รูปร่างของข้อมูล เมื่อ ป.พ.พ. มาตรา 137 บัญญัติว่า ทรัพย์ หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง ข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูลจึงไม่ถือเป็นทรัพย์ การที่จำเลยนำแผ่นบันทึกข้อมูลเปล่าลอกข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลของโจทก์ร่วม จึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

สรุปไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ แต่อาจมีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments