Home คดีครอบครัว คำร้องจัดการมรดกไม่ใส่ทายาทให้ครบถ้วน ถือเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตหรือไม่

คำร้องจัดการมรดกไม่ใส่ทายาทให้ครบถ้วน ถือเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตหรือไม่

7190

คำถาม

คำร้องจัดการมรดกไม่ใส่ทายาทให้ครบถ้วน ถือเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตหรือไม่

คำตอบ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1710/2530

ประเด็นในชั้นขอเป็นผู้จัดการมรดกมีเพียงว่าผู้ร้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ มีกรณีที่จะต้องตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่และเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ส่วนปัญหาว่าเจ้ามรดกมีทายาทกี่คนมีทรัพย์มรดกเท่าไรมิใช่ข้อสำคัญในคดีแม้ผู้ร้องจะบรรยายมาในคำร้องไม่ครบถ้วน ก็ยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
การที่ผู้ร้องไม่มีความรู้และไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการงานซึ่งเป็นทรัพย์มรดกนั้น เป็นเรื่องการดำเนินกิจการงานตามปกติทั่วไป ไม่เป็นเหตุต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดก

มีปัญหาปรึกษาคดีความ โทร 0891427773

ทนายกฤษดา

Facebook Comments