Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าแจกันดอกไม้แก่ผู้บริหารเนติบัณฑิตสภา

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าแจกันดอกไม้แก่ผู้บริหารเนติบัณฑิตสภา

4840

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ และ ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารเนติบัณฑิตสภา ทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา, นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา, นายธนฤกษ์ นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา และนายสราวุท เบญจกุล นายทะเบียน  เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายนคร พจนวรพงษ์ กรรมการสภาทนายความผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา และนายจรัส กาญจนขจิต กรรมการฝ่ายปฏิคมเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับในครั้งนี้.

Facebook Comments