Home ข่าวสารสภาทนายความ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2560 ณ พระอารามหลวง วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2560 ณ พระอารามหลวง วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี

5931

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2560 โดยสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระกฐินพระราชทานเพื่อนำมาถวายยังวัดหลวงเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 นี้ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ในการนี้ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล, โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม และโรงเรียนศูนย์ กศน. อำเภอท่าใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนของโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง

สำหรับการจัดพิธีทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ รวมทั้งสิ้น 1,057,088 บาท

Facebook Comments