Home ข่าวสารสภาทนายความ สภาทนายความจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ

สภาทนายความจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ

4338

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความที่เสียชีวิต

โดยช่วงเช้า เวลา 7.00 น. เป็นพิธีทางศาสนาพุทธ โดย นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในการนี้มีคณะผู้บริหารสภาทนายความ ประกอบด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ, นายพัฒนา จาติเกตุ อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนทนายความ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 และนายถาวร มงคลเคหา กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4 รวมถึงทนายความ และพนักงานสภาทนายความ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

ในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. เป็นพิธีทางศาสนาอิสลาม โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 และนายจำแลง มงคลนิสภกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 ร่วมให้การต้อนรับมุสลิมที่มาสวดเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความที่เสียชีวิต โดยมี นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 ร่วมพิธีในการสวดในครั้งนี้.

Facebook Comments