Home ข่าวสารสภาทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

6194

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560) และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประสงค์บำรุงการศึกษาวิชากฎหมาย อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริเสื้อครุยเนติบัณฑิตขึ้น และพระราชทานเสื้อครุยนี้แก่เนติบัณฑิตทุกคน เมื่อปี 2457.

Facebook Comments