Home ข่าวสารสภาทนายความ สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดเสวนาวิชาการ “เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559”

สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดเสวนาวิชาการ “เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559”

3611

สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดเสวนาวิชาการ “เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559”

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

ดาวน์โหลดตอบรับ : Download

 

 

Facebook Comments