Home ข่าวสารสภาทนายความ พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่น 47 (20/12/2560)

พิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่น 47 (20/12/2560)

9807

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 47 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 2/2560 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ก่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ มีการจัดพิธีไหว้ครู จากนั้น ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ กล่าวเชิญ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ประธานในพิธีให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรฯ ณ ห้องประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments