Home กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้หรือไม่

คดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้หรือไม่

1683

คดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้หรือไม่

มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1852/2555 การถอนคำร้องทุกข์เป็นสิทธิของผู้เสียหาย เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์แล้ว สิทธิที่ผู้เสียหายเองก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี ที่จะนำความผิดอันยอมความได้มาฟ้องผู้กระทำผิดย่อมเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ซึ่งการขอถอนคำร้องทุกข์ ผู้เสียหายที่ 1 และโจทก์ร่วมย่อมถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือต่อพนักงานอัยการหรือต่อศาลก็ได้ แม้คดีจะอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล ก็ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดกำหนดให้ผู้เสียหายต้องถอนคำร้องทุกข์เท่านั้น

เมื่อผู้เสียหายที่ 1 และโจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยชอบแล้วขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล สิทธินำคดีในความผิดอันยอมความได้มาฟ้องจำเลยเป็นอันระงับไป

สรุป ผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการได้ แม้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล

มีปัญหาทางคดี ติดต่อ สำนักงานเอสซีแอลลอว์ 0917127444

Facebook Comments