Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดที่ทำการสภาทนายความจังหวัดสระบุรี

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดที่ทำการสภาทนายความจังหวัดสระบุรี

2160

วันที่ 9 มกราคม 2561 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดและทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ณ ที่ทำการสภาทนายความจังหวัดสระบุรี โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 และคณะกรรมการสภาทนายความ รวมถึงคณะทนายความจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้.

Facebook Comments