Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาประเพณีภาค 5-6

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาประเพณีภาค 5-6

1490

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม เมาเท่นพาร์ค-สวิสเซอร์แลนด์รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาประเพณีภาค 5-6 เรื่อง “ค้ำประกัน จำนอง จำนำ กู้ยืมและห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หลักการอุทธรณ์และอนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง”โดย นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการสัมมนามีหัวข้อดังนี้
– สาระสำคัญกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ กู้ยืม และเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (บรรยายอย่างไรไม่ให้ศาลยกฟ้อง)
– หลักการอุทธรณ์ และขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง (เขียนอย่างไรให้ศาลรับอุทธรณ์และรับฎีกา)
การอบรมในครั้งนี้มีทนายความในพื้นที่ภาค 5-6 เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดย นายบัณฑิต ศรีวิไล ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา.

 

Facebook Comments