Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

6247

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ : Download

Facebook Comments