Home ข่าวสารสภาทนายความ ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือกรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ จ.สุพรรณบุรี

ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือกรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ จ.สุพรรณบุรี

2799

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ รับหนังสือร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ จากชาวบ้านตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 100 คน เพื่อร้องขอให้สภาทนายความ โดยสำนักคดีสิ่งแวดล้อมฯ ช่วยเหลือในกรณีที่ บริษัทอู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 25.9 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีพื้นที่ก่อสร้างกว่า 300 ไร่ โดยโครงการดังกล่าว ชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านและร่วมลงชื่อยื่นคำร้องต่อสภาทนายความเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน โครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดใหญ่ สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำจระเข้สามพัน ชาวบ้านจึงคัดค้านเพราะเห็นว่า

  1. จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ เช่น ภาวะฝุ่น ควัน เสียงรบกวน เป็นต้น
  2. จะเกิดการนำน้ำในแม่น้ำจระเข้สามพันมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร และบางส่วนทำเกษตรอินทรีย์ ได้รับผลกระทบเพราะอาจมีน้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตร อุปโภค และบริโภคทำให้ได้รับความเสียหาย
  3. เกรงว่าจะมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำจระเข้สามพัน ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับเสียหาย
  4. เกรงว่าจะมีปัญหาด้านการจราจรเพราะจะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวนมาก

ทางผู้ร้องและชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ได้ไปร้องเรียนมาหลายหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จึงมาร้องขอให้สภาทนายความ โดยสำนักคดีสิ่งแวดล้อมฯ จะช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป.

Facebook Comments