Home ข่าวสารสภาทนายความ กลุ่มผู้ฟ้องคดีโคกโชค เข้าขอบคุณสภาทนายความ

กลุ่มผู้ฟ้องคดีโคกโชค เข้าขอบคุณสภาทนายความ

2281

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่ บ้านตะโก บ้านรุ่งฤดี จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และคณะทำงานช่วยเหลือคดี เพื่อขอบคุณที่ทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ให้การช่วยเหลือจากกรณีที่ผู้นำชุมชนได้นำเอกสาร สค.1 ไป โดยบอกว่าจะนำไปออกเอกสารสิทธิ นส.3ก ให้ แต่กลับประกาศในภายหลังว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณะประโยชน์ป่าโคกโชค ห้ามชาวบ้านบุกรุกเข้ามาทำกิน ต่อมาชาวบ้านได้ถูกพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสุรินทร์ ข้อหาบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ป่าโคกโชค สภาทนายความได้แต่งตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือ โดยศาลได้พิพากษายกฟ้อง.

Facebook Comments