Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน เรียนร่วมรุ่น 19

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน เรียนร่วมรุ่น 19

4882

เรียน  นักศึกษาสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง

ด้วย สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง โดยสำนักนายกและคณะกรรมการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้มีการอบรมจริยธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น 19 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความฯ เวลา 09.00 – 12.00 น. นั้น
สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง โดยสำนักนายกและคณะกรรมการ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว ต่อไป

หมายเหตุ
– ขอความร่วมมือนักศึกษาโปรดแต่งกายสุภาพ
สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวและสวมชุดสูทสีเข้ม เนกไทสีสุภาพ งดสวมกางเกงยีนส์ ,
กางเกงขาสั้น ,รองเท้าผ้าใบ ,รองเท้าแตะ
สุภาพสตรี : สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวและสวมชุดสูทสีเข้ม กระโปรงความยาวระดับเข่าสีเดียวกับชุดสูท
สวมรองเท้าหุ้มส้น งดสวมกางเกงยีนส์, กางเกงขาสั้น, รองเท้าผ้าใบ, รองเท้าแตะ

Facebook Comments