Home คดีแพ่ง ยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะมีผลตั้งแต่เมื่อใด

ยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะมีผลตั้งแต่เมื่อใด

2382

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9/2538

การอุทิศที่ดินให้ใช้เป็นทางสาธารณะเป็นการสละที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304ไม่จำต้องจดทะเบียนการให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา525ก็มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
สรุป   ไม่ต้องจดทะเบียนก็มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายนับตั้งแต่อุทิศให้
ติดต่อ
083-0917553
ทนายปรัชญ์ชัย ทับชุม
Facebook Comments