Home ประกันภัย รถหายขณะนำไปจอดซื้อไอศกรีมในห้างสรรพสินค้า ห้างฯต้องรับผิดหรือไม่

รถหายขณะนำไปจอดซื้อไอศกรีมในห้างสรรพสินค้า ห้างฯต้องรับผิดหรือไม่

1892
  • ขับรถไปจอดบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแล้วเข้าไปซื้อไอศครีม แม้ไอศครีมที่เข้าไปซื้อจะไม่ใช่ของห้างสรรพสินค้า แต่ร้านไอศครีมอยู่ในบริเวณห้างสรรพสินค้าและได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ของห้าง ฯ เช่นนี้เมื่อรถสูญหาย ห้างสรรพสินค้าต้องรับผิด
  • มาดูแนวคำพิพากษาล่าสุด ปี2561 ครับ

คำพิพากษาฎีกาที่ 5280/2561

ม.ขับรถกระบะที่โจทก์รับประกันภัยเข้าไปจอดบริเวณลานจอดรถของจำเลยแล้วได้เข้าไปซื้อไอศครีมที่ร้านไอศกรีม แม้จะไม่ได้ซื้อสินค้าของห้างสรรพสินค้าจำเลยโดยตรง
ก็ตาม

แต่ร้านไอศครีมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากจำเลยให้ใช้พื้นที่อยู่ในอาคารห้างสรรพสินค้าของจำเลยจำเลยย่อมมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ของผู้ประกอบการที่จำเลยอนุญาตให้มาใช้พื้นที่ในอาคารห้างสรรพสินค้าของจำเลยรวมทั้งรถกระบะที่ ม.ขับไปจอดบริเวณลานจอดรถของจำเลย

ด้วยการที่จำเลยติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บริเวณทางเข้าออกห้างสรรพสินค้าของจำเลยนั้น จำเลยก็อ้างว่าเป็นการทำการตลาดลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอเท่านั้น จึงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ดำเนินการหรือมีมาตรการใดอันเป็นการเพียงพอในการที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าของจำเลยการที่จำเลยงดเว้นการให้การดูแลรักษาความปลอดภัยจึงเป็นการกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้รถกระบะที่
ม. ขับมาจอดไว้ที่บริเวณที่จอดรถสูญหายไป จำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความสูญหายดังกล่าว

การที่จำเลยจะทำป้ายประกาศและประชาสัมพันธ์ว่าจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายใดของลูกค้าที่นำรถเข้ามาจอดก็เป็นข้อกำหนดของจำเลยฝ่ายเดียว จึงไม่มีผลยกเว้นความรับผิดในการกระทำละเมิดของจำเลย

  • สรุป การที่รถหาย ขณะนำรถไปจอดบริเวณลานจอดรถในห้างเพื่อซื้อไอศกรีม แม้ไม่ใช่การซื้อสินค้าของห้างโดยตรง ห้างต้องรับผิดครับ

มีปัญหาด้านคดีประกันภัย ติดต่อ ทนายอธิป 091 712 7444

Facebook Comments