ครูข่มขืนลูกศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของตน….ไม่ว่าจะอ้างว่าที่ผ่านมาตนมีผลงานดีแค่ไหน …ศาลก็ไม่รอการลงโทษ..จำคุกสถานเดียว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๖๐/๒๕๖๑

ในชั้นอุทธรณ์ จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษไม่ได้อุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ฎีกาของจำเลยในส่วนนี้จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นใหม่ในชั้นฎีกา และเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 9ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕๒ที่แก้ไขใหม่ ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยพฤติการณ์ที่จำเลยซึ่งรับราชการเป็นครูกระทำอนาจารผู้เสียหายทั้งสี่และกระทำชำเราผู้เสียหายที่ ๒ กับที่ ๓ ซึ่งทั้งหมดต่างเป็นศิษย์ในความดูแลของจำเลย ทั้งกระทำหลายครั้งหลายคราว เป็นการล่วงละเมิดทางเพศโดยอาศัยความอ่อนวัยของผู้เสียหายทั้งสี่เพื่อสนองความใคร่ของตนเองเสื่อมเสียต่อจริยธรรมคุณธรรมของความเป็นครู และขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงมาก แม้จำเลยอ้างว่าจำเลยมีผลงานทางการทำงานดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติที่เสื่อมเสียมาก่อนชดใช้ค่าเสียหายแก่ฝ่ายผู้เสียหายแล้ว มีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ก็ไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะรับฟังเพื่อรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย

สรุป ครูข่มขืนลูกศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลของตน….ไม่ว่าจะอ้างว่าที่ผ่านมาตนมีผลงานดีแค่ไหน …ศาลก็ไม่รอการลงโทษ..จำคุกสถานเดียว

ติดต่อทนายความ
ทนายสมชาย 089-981-1406
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716
ทนายดิน 084-162-9095
ทนายน้ำฝน 097-2075666
ทนายไผ่ 095-7819477
ทนายแพรว 094-975-1151

Facebook Comments